Quan sol·licitar els serveis d’un/a psicòleg/oga forense?

Quan sol·licitar els serveis d’un/a psicòleg/oga forense?

            A vegades el terme pot semblar aliè a la nostra vida quotidiana però es recorre a aquest tipus d’especialistes amb més freqüència del que es pugui imaginar, ja que repercuteix en àrees especialment sensibles de la vida de les persones.

Per exemple, és possible que després d’una separació matrimonialno sigui possible aconseguir un acord en relació a la cura dels fills, en aquests casos es pot requerir els serveis d’un/a psicòleg/oga forense que realitzarà una avaluació de la dinàmica familiar, les capacitats parentals i cóm la separació matrimonial, – sobretot en les separacions en les que existeix una elevada conflictivitat, – ha afectat als menors i les mesures a prendre al respecte.  

El/la  psicòleg/oga forense també valora la capacitat parental en temes d’adopcions, matrimoni de menors i acolliments.

Una altra àrea d’intervenció, és l’àmbit del Dret Civil, és a dir, tot els temes vinculats amb incapacitacions legals(contractes, impugnació de testaments…), internaments psiquiàtrics voluntaris i involuntaris o valoració de seqüeles psicològiques després d’haver patit algun esdeveniment traumàtic o accident.

Per altra banda, l’avaluació forense també és fonamental en casos d’assetjament, ja sigui en l’àmbit escolar “bullying” com en el laboral “mobbing” o comunitari “stalking”, en els casos del qual, s’avaluen i realitzen estudis psicosocials.

Per concloure, en l’àmbit penal, es realitzen informes pericials valorant l’estat psicològic en casos de violència de gènere, avaluació del risc de reincidència (perillositat criminal), avaluacions de tercer grau, avaluació de les capacitats cognitives i volitives (imputabilitat).

Si desitges més informació, consulta’ns sense cap compromís, realitzem pressupostos personalitzats que inclouen serveis de Psicologia Forense a Lleida i Barcelona.

Olga Subirà, Psicòloga Clínica i Forense amb 15 anys d’experiència com a pèrit psicològic. Autora de l’artícle.

 

 

 

17279

Si te he gustado el post, ¡Suscríbete!

“Los datos recogidos en el formulario de alta y suscripción a nuestro boletín de noticias y servicios serán incorporados a la empresa para la prestación del servicio y mantenerle informado mediante el Boletín o Newsletter. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le informamos que los datos recogidos por CRISTINA VIDAL MARSOL se usarán con el único propósito de incorporarlos a nuestro servicio informativo y usted podrá ejercer los derechos que le asisten como usuario en RAMBLA FERRAN Nº 20-BIS, 3º 5º, 25007, LLEIDA.”
Scroll to Top