Els nostres serveis

Psicologia, Psiquiatria i Logopèdia

El nostre centre assistencial en salut mental inclou serveis de psicologia, psiquiatria i logopèdia per part d’un equip interdisciplinar, dirigits tant a adults com a adolescents o nens / a.

Amb 7 anys de recorregut Centre PsiCo Lleida és, a més d’un centre amb reconeixement sanitari, un centre pioner en l’ús de les noves tecnologies (TIC), per això estem formats / des en noves teràpies que ofereixen un òptim resultat en el / la pacient i prioritzem el nostre reciclatge per optimitzar els resultats de la nostra pràctica clínica i educativa.

La nostra prioritat és adaptar-nos a les necessitats de cada persona i per tant l’abordatge terapèutic està estretament lligat a la demanda de cada persona.

psicologia-de-adultos-1

Psicologia d'adults

 • Teràpia Individual
 • Teràpia de Parella i / o Família
 • Teràpia de Grup
 • Coaching Personal i Counselling
psicologia-infantojuvenil-1

Psicologia infantojuvenil

 • Psicologia clínica
 • Unitat de Necessitats Educatives Especials UNEEP
unidad-de-logopedia

Logopèdia

 • Teràpia amb nens
 • Teràpia amb adolescents
 • Teràpia amb adults
Physician Writing Prescription --- Image by © Sean Justice/Corbis

Psiquiatria

 • Servei per adults
 • Servei Infantojuvenil