Psicologia Forense

El nostre centre compta amb professionals de la psicologia amb reconeixement sanitari i especialitzats en psicologia jurídica, que han obtingut la capacitació en peritatges psicològics en l’àmbit judicial obtinguda mitjançant  postgrau i/o màster i més de 5 anys d’experiència com psicòlegs clínics.

Quines funcions té un perit psicòleg?

Un perit psicòleg, és un psicòleg forense (especialització de la psicologia) que emet un informe que pot ser utilitzat com prova en  un procés judicial.

L’informe pot elaborar-se a petició del tribunal (en aquests casos el jutge realitza la designa del psicòleg  forense –perit judicial) o bé pot ser sol·licitat per 1 de les parts implicades en el procés judicial. En aquest cas es denomina informe privat i és sol·licitat i designat pel client o l’advocat del mateix. 

Quins serveis oferim?

Els nostres serveis i àmbits d’intervenció són  els següents:

  • Elaboració d’informes Pericials en l’àmbit civil-familiar: guàrdia i custòdia (idoneïtat), Revisió de mesures i règim de visites en separacions i divorcis, Adopció i tutela,  incapacitacions (totals/parcials).
  • Elaboració d’informes Pericials en l’àmbit penal:Valoració de l’imputabilitat. Responsabilitat penal, Personalitat criminal, avaluació de la perillositat, valoració de seqüeles, delictes contra la llibertat sexual (violacions; agressions sexuals; abusos sexuals), delictes contra la salut pública, toxicomanies,…
  • Elaboració d’informes Pericials en l’àmbit laboral: assetjament laboral (*mobbing), Avaluació de seqüeles psicològiques.
  • Altres de contingut clínic: *ludopatías, *bullying,…
  • Elaboració de Contrainformes: El contrainforme és un informe sobre un altre informe pericial, en el qual la perit valora l’informe objecto d’estudi i elabora un de nou detallant objeccions i alternatives. Aquesta modalitat d’informes són realitzats per 2 professionals de l’equip del centre de psicologia.

Com treballem?

La nostra metodologia i fases del procés d’elaboració de l’informe pericial:

1.         Entrevista inicial.

En aquesta el client explica com és el motiu pel qual sol·licita la nostra intervenció i se li informa sobre la nostra metodologia i aspectes relacionats sobre la Confidencialitat, secret professional i el consentiment informat en cas de menors.

*En aquest primer contacte el client podrà decidir si el nostre servei s’ajusta a les seves necessitats i el centre valorarà si decideix acceptar  o no el cas.  De manera que només quan existeix una acceptació per ambdues parts s’iniciarà el peritatge.

2.         Realització de l’estudi i Peritatge

En aquesta fase es realitzen les entrevistes, les coordinacions, l’estudi de la documentació prèvia, l’administració de proves i si es valora pertinent, visites al domicili.

3.         Redactat de l’informe pericial.

L’informe es lliura respectant el termini acordat.

4.      Ratificació i defensa oral de l’informe en el procés judicial. Aquest servei es realitza només si és necessari i és un servei addicional al pericial.

Les nostres prioritats

Realitzar una valoració amb la màxima professionalitat,  respectant la deontologia col·legial i la normativa jurídica. Per això informem donis d’un inici de totes les particularitats de la Psicologia jurídica sobre la deontologia, la confidencialitat, secret professional i el consentiment informat en cas de menors.

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Benvingut/da. Tens algún dubte concret?
“Benvingut/da. Tens algun dubte concret sobre cóm treballem o els nostres serveis o desitges demanar hora?
Ens pots trucar o escriure sense compromís i et respondrem!
Gràcies per la confiança. Equip Centre PsiCo Lleida.”