Nuria Boneta Lloret

Logopeda Clínica i Educativa

Logopeda clínica i educativa. Núm.Col.: 08-416.
Musicoterapeuta de Centro PsiCo Lleida.

Disposa d’ 11 anys d’experiència treballant en l’àmbit hospitalari  (Hospital de Tremp) com a logopeda clíncia, 17  anys d’experiencia com a Logopeda d’atenció primerenca, en Centre de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) i 18  anys  d’experiència com a Logopeda  en l’àmbit de la privada.

Ha complementat la seva formació reglada amb dos mestratges universitaris destacables:

  • Màster en Atenció i Prevenció en la primera infància. Universitat de Lleida- Departament de Ciències de l’Educació. Curs 2001-2003.
  • Màster en Musicoteràpia, organtizat per ISEP. Reconegut per la Universitat Abat Oliva de Barcelona. Barcelona, curs 2005/07 .

També disposa d’una formació complementària molt àmplia en l’àmbit de la atenció precoç i de la logopedia clínica i educativa, tant en l’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA com en l’ÀMBIT DE LA ETAPA ADULTA.  Algunes d’aquestes formacions:  “La creació d’activitats per a la intervenció en veu”, organitzat pel CLC. Participació en l’acció formativa “Supervisió de casos en la petita infància”, organitzat per FederacióALLEM.  “Frenillo lingual: nuevas aportaciones en el diagnóstico y tratamiento” (5a Ed.) . Organitzat pel CLC. “El uso del pie de rey en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las disfunciones orofaciales”, organitzat pel CLC. Jornada monogràfica. L’avaluació i la intervenció en les dificultats evolutives del llenguatge oral”. Organitzat pel CLC. Assistència a les Primeras jornadas de musicoterapia: Desarrollos actuales en Musicoterapia, de 14 hores de durada, organtizades per ISEP. 
Assistència a la Jorada Monogràfica en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu Disfonia Infantil organitzades per la Facultat de Psicología i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Barcelona. 
Assistència al curs d’Intervenció logopèdica en malalts amb càncer de laringe, a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Manresa. Assistència a les 3es Jornades Logopèdia i Odontologia, celebrades al Palau de Congresos de Montjuïc. Assitència a la Jornada Monogràfica sobre discapacitat visual, sota el títol “Lectura i Escriptura”, realitzada a la FCCEE i de l’Esport Blanquerna. Jornada monogràfica “La deglució disfuncional: causa o conseqüència de la maloclusió”, organitzat pel Col.legi de Logopedes de Catalunya, Participació en Jornades de Dislèxia,  etc.

La profesional és la Logopeda clínica de referència de l’equip Centre PsiCo Lleida.