Nuria Boneta Lloret

Logopeda Clínica i Educativa

Logopeda clínica i educativa. Núm.Col.: 08-416.
Musicoterapeuta de Centro PsiCo Lleida.

Disposa d’ 11 anys d’experiència treballant en l’àmbit hospitalari  (Hospital de Tremp) com a logopeda clíncia, 17  anys d’experiencia com a Logopeda d’atenció primerenca, en Centre de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) i 18  anys  d’experiència com a Logopeda  en l’àmbit de la privada.

Ha complementat la seva formació reglada amb dos mestratges universitaris destacables:

  • Màster en Atenció i Prevenció en la primera infància. Universitat de Lleida- Departament de Ciències de l’Educació. Curs 2001-2003.
  • Màster en Musicoteràpia, organtizat per ISEP. Reconegut per la Universitat Abat Oliva de Barcelona. Barcelona, curs 2005/07 .

També disposa d’una formació complementària molt àmplia en l’àmbit de la atenció precoç i de la logopedia clínica i educativa, tant en l’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA com en l’ÀMBIT DE LA ETAPA ADULTA.  Algunes d’aquestes formacions:  “La creació d’activitats per a la intervenció en veu”, organitzat pel CLC. Participació en l’acció formativa “Supervisió de casos en la petita infància”, organitzat per FederacióALLEM.  “Frenillo lingual: nuevas aportaciones en el diagnóstico y tratamiento” (5a Ed.) . Organitzat pel CLC. “El uso del pie de rey en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las disfunciones orofaciales”, organitzat pel CLC. Jornada monogràfica. L’avaluació i la intervenció en les dificultats evolutives del llenguatge oral”. Organitzat pel CLC. Assistència a les Primeras jornadas de musicoterapia: Desarrollos actuales en Musicoterapia, de 14 hores de durada, organtizades per ISEP. 
Assistència a la Jorada Monogràfica en Intervenció Logopèdica en Trastorns de la Veu Disfonia Infantil organitzades per la Facultat de Psicología i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Barcelona. 
Assistència al curs d’Intervenció logopèdica en malalts amb càncer de laringe, a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa. Manresa. Assistència a les 3es Jornades Logopèdia i Odontologia, celebrades al Palau de Congresos de Montjuïc. Assitència a la Jornada Monogràfica sobre discapacitat visual, sota el títol “Lectura i Escriptura”, realitzada a la FCCEE i de l’Esport Blanquerna. Jornada monogràfica “La deglució disfuncional: causa o conseqüència de la maloclusió”, organitzat pel Col.legi de Logopedes de Catalunya, Participació en Jornades de Dislèxia,  etc.

La profesional és la Logopeda clínica de referència de l’equip Centre PsiCo Lleida.

 

17279

Si te he gustado el post, ¡Suscríbete!


“Los datos recogidos en el formulario de alta y suscripción a nuestro boletín de noticias y servicios serán incorporados a la empresa para la prestación del servicio y mantenerle informado mediante el Boletín o Newsletter. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le informamos que los datos recogidos por CRISTINA VIDAL MARSOL se usarán con el único propósito de incorporarlos a nuestro servicio informativo y usted podrá ejercer los derechos que le asisten como usuario en Rambla Ferran núm 1, 5è 1a, 25007 Lleida.”

17279

Si te he gustado el post, ¡Suscríbete!

“Los datos recogidos en el formulario de alta y suscripción a nuestro boletín de noticias y servicios serán incorporados a la empresa para la prestación del servicio y mantenerle informado mediante el Boletín o Newsletter. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le informamos que los datos recogidos por CRISTINA VIDAL MARSOL se usarán con el único propósito de incorporarlos a nuestro servicio informativo y usted podrá ejercer los derechos que le asisten como usuario en Rambla Ferran núm 1, 5è 1a, 25007 Lleida.”
Scroll to Top