¿Psiquiatra o Psicòleg/oga? Diferències i sinèrgies imprescindibles per l’atenció especialitzada en salut mental

A Centre Integral PsiCo, entenem que no podem separar la ment de cos ni el cos del context o del mitjà, els tres elements són clau per a la recuperació i el tractament de la major part de problemes psicològics que ens porten a consultar a un/a professional, i per aquesta raó treballem des d’aquest model BIOPSICOSOCIAL.

El Model Bio-psico-social és un enfocament que refereix que el factor biològic, el psicològic (pensaments, emocions i conductes) i els factors socials, exerceixen un paper significatiu en el benestar de les persones.

La salut s’entén millor en termes d’una combinació de factors biològics, psicològics i socials i per a això comptem en el nostre equip de psicologia amb la Dra. Ester Idini i la Dra. Elia Schelover, Metgesses Especialistes en Psiquiatria amb orientació psicoanalítica i capacitat d’escolta empàtica.

No obstant, comprenem que a vegades no es coneixen les diferències entre ambdues professions i la necessitat de que ambdós estableixin sinèrgies i realitzin una atenció interdisciplinària i cooperativa. I amb aquesta finalitat us traslladem dues línies simplificades, sobre les diferències de les dues disciplines.

Qui és qui?

El/la psicòleg/oga és un/a professional Llicenciat/da en psicologia, que compta amb experiència clínica i formació complementaria amb reconeixement sanitari. L’objectiu de la psicologia és conèixer el comportament humà per prevenir, conèixer el diagnòstic i tractar problemes de caire emocional, cognitiu o conductual en les àrees clíniques, organitzacionals i educatives. La psicologia sanitària i/o clínica és aquella que s’ocupa de l’àrea de la Salut Mental d’adults, adolescents o infants, i és imprescindible la formació especialitzada del/la professional. Els/les psicòlogues no poden prescriure mediació al pacient, no obstant, han de disposar de coneixements farmacològics.

Totes les psicòlogues de l’equip de Centre PsiCo Lleida compten amb el reconeixement sanitari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El/la Psiquiatra és un/a metge/ssa, que s’ha especialitzat en psiquiatria, i s’ocupa de diagnosticar, basant-se en criteris diagnòstics mèdics, i tractar malalties o trastorns emocionals que requereixen prescripció mèdica per valorar tractament farmacològic. Per tant els/les psiquiatres com a metges/es especialitzats/des ofereixen un diagnòstic fidedigne, i poden prescriure el tractament farmacològic així com realitzar el seguiment pertinent.

El camp de la psiquiatria és molt ampli i contempla totes les àrees de la vida de la persona que hi acudeix que poden incidir en la seva Salut Mental.

Les psiquiatres del nostre centre són d’orientació psicoanalista, disposen d’un àmpli bagatge en la sanitat publica i contribueixen en la docència i la investigació, així com la seva participació en salut mental.

Quan acudir a un o l’altre?

Els trastorns emocionals poden afectar totes les àrees de la vida de la persona ( familiar, social, laboral, etc.) perjudicant el funcionament de la persona en la seva vida quotidiana.

Això es deu a que els trastorns poden estar produïts per la combinació poc coneguda de determinants biològics, psicològics i socials. La tasca de l’equip de psicòlogues i de psiquiatres és identificar les diferents fonts i manifestacions del trastorn / malestar emocional de la persona que acudeix al Centre.

En alguns casos el malestar emocional o trastorn, respon al tractament de la psicòloga clínica i no necessita tractament farmacològic. Us posarem un exemple simplificant, per tal que sigui entenedor, no obstant anticipem que és en funció de cada cas. Un exemple seria un cas d’estrès, en el que la persona acudeixi al centre donat que es troba desbordat a nivell laboral i respongui al tractament, a les pautes d’autoregulació emocional, i al maneig de tècniques de gestió del temps, etc.; En aquest cas concret, no seria necessària la derivació a psiquiatria.

En altres és necessari que una metgessa especialitzada en psiquiatria de l’equip, valori necessitat de tractament farmacològic i fins i tot que realitzi un primer diagnòstic. Un altre exemple que donem, també simplificant, per tal de fer-ho més entenedor, seria un cas de trastorns d’ansietat amb atac de pànic, en el que el nivell d’ansietat de la persona impossibilita el seu funcionament quotidià i per tant afecta la seva qualitat de vida.

Per altra banda hi ha casos en els que existeix comorbilitat, és a dir, hi ha presència d’un o més trastorns emocionals (o malalties) o bé conviuen els efectes de trastorns o malalties addicionals. En aquests casos, sovint és necessària la valoració de l’equip especialitzat en psiquiatria.

Les doctores Ester Idini i Elia Schelover tenen una orientació psicodinàmica que ofereix als pacients una escolta que s’adapta a la individualitat de cada persona i impedeix que la intervenció de la medicina es centri tan sòls en el model biologista, fent possible una atenció des d’un model biopsicosocial.

Per altra banda l’equip de psiquiatria te un estil comunicatiu pedagògic i pacient en les seves intervencions, que permet que el pacient pugui conèixer i disposar, quan es valora necessari el tractament farmacològic, de tota la informació que cregui necessària per la seva tranquil·litat.

L’Imaginari col·lectiu situa la psiquiatria de forma exclusiva en la farmacologia, i davant la negativa de medicar-se sovint no demanen ajuda al professional mèdic, però l’equip de psiquiatria de Centre psico Lleida enriqueix aquesta rama de la medicina que s’ocupa de la Salut mental, aportant el seu bagatge i la seva capacitat d’escolta, així com altres competències personals imprescindibles per la medicina (empatia, escolta activa, pedagogia comunicativa, etc.).

Cal perdre la por a demanar ajuda a una metgessa especialitzada en psiquiatria quan es tracta del nostre benestar emocional i psicològic.

I si encara continues dubtant sobre a quin professional adreçar-te, no pateixis!
Quan ens truquis planteja’ns els teus dubtes i la mateixa directora clínica o bé una psicòloga clínica de l’equip t’assessorarà.

Psicologia-Psiquiatria: Sinèrgies imprescindibles a Centre PsiCo Lleida

La filosofia de treball del nostre equip valora especialment l’atenció interdisciplinària en l’àmbit de la salut mental. La cooperació entre l’equip de psicòlogues i de psiquiatres del centre és imprescindible donat el gran ventall de casuístiques personals que atenem i per facilitar una atenció psicoterapeuta òptima des d’un model bio-psico-social d’una manera responsable.

Aquestes sinèrgies a Centre PsiCo Lleida es produeixen en dues modalitats: atencional i la transmissió del coneixement.

Des de l’atencional quan des d’un àmbit a l’altre es valora la conveniència de que la persona que acudeix al centre sigui en àdhuc atesa per una metgessa o a la inversa, aquesta derivació interna sempre és realitza amb l’acord del pacient i l’acompanyament terapèutic necessari.

Des de la modalitat de transmissió del coneixement, sempre tenint en compte la sense la LOPDCP, des de l’àrea de psicologia podem rebre la supervisió mèdica d’un cas en el marc de les reunions d’equip o bé directament amb una de les referents del quadre de psiquiatria.  Per altra banda, l’equip realitza formacions clíniques internes en el que participen les dues disciplines i liderades per les mateixes metgesses especialitzades en psiquiatria, reconeixent el valor de comptar amb el bagatge i el coneixement que la branca mèdica aporta a la psicoteràpia.

En síntesis, l’equip interdisciplinari del Centre garantitza que el teu benestar emocional està en bones mans. La teva Salut Mental és important.