Dra. Gemma Montagut Fornos

Psiquiatra Infantojuvenil

Metgessa Especialista en Psiquiatria.Promoció 2012-2016

Llicenciada enMedicina.  Promoció 2008

Mestratge en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència.Màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Curs acadèmic 2014-2016.  I Metgessa Especialista en Formació (MEF) en Psiquiatria (2012-2016). Unitat Docent de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i vinculat al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida.

La Dra. Montagut disposa d’àmplia experiència com a Psiquiatria en el sector de la sanitat pública,  especialitzant-se en l’àmbit infantojuvenil.  Aporta experiència com Psiquiatra referent de la consulta de Codi Risc Suïcidi en infants i adolescents del Centre de Salut Mental Infantil i juvenil (CSMIJ), en el marc del programa SISMES (Servei  d’intervenció en salut Mental i Exclusió Social) i en la Unitat de Conductes Additives de la Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell.          La seva formació sanitària específica en Psiquiatria ha estat enriquida amb un Mestratge en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència, un Títol d’Especialista Universitària en el CursAcompanyament al dol, i més de 50 cursos i jornades de formació contínua sobre psicologia infantojuvenil , entre els quals podem destacar cursos sobre: Actualització en Psiquiatria del Nen i l’Adolescent , Actualització en Psiquiatria del Nen i de l’Adolescent: Trastorn obsessiu-compulsiu en la infància i  adolescència,  Tractament de Trastorn per Dèficit d’Atenció (TDAH) i dels Trastorns de Conducta,  Maneig clínic i tractament cognitivoconductual del consum de tòxics a l’adolescència, formació específica amb reconeixement sanitari sobre Suïcidi i sobre acompanyament al dol amb reconeixement universitari.

En l’àmbit de recerca i la investigació la investigació ha estat  Becada per l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB),   ha participat en nombroses comunicacions sobreSalut Mental i Psiquiatria  i  ha col·laborat amb altres professionals mèdics de prestigi en diverses publicacions de contingut clínic relacionades amb el risc i la prevenció del suïcidi, el comportament additiu i la inestabilitat emocional.  De la seva participació en conferències i ponències destaquem la seva ponència en l’activitat“Psicosis: Reptes diagnòstics” i “Abordatge terapèutic. Psicosis y TOC”, i “Trastorn Psicòtic Breu”, també com a ponent convidada en sessions científiques de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental: “Patologia de transició. Trastorn de l’espectre autista: Trastorn d’Asperger” i com a  Ponent convidada a la Jornada d’Actualització en Urgències Psiquiàtriques, realitzant el “Taller de psicofarmacologia”. Organitzada pel Sistema d’Emergències Mèdiques.

La àmplia experiència i formació de la Dra. Gemma Montagut i  la seva especialització com a Psiquiatra Infantojuvenil,  aporten un VALOR a l’equip interdisciplinari i una millora de la QUALITAT ASSISTENCIAL a tot l’equip de psicologia infantojuvenil,  la Unitat de Logopèdia i la la Unitat de Necessitats Educatives Especials de Centre PsiCo Lleida.